Application of Biolog Ecoplate® to monitor the ecotoxicity status of sewage sludge (a review)
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(3), 385-397
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Increasing amount of sewage sludge requires their reasonable management, whereas a storage might be environmentally hazardous. Due to organic matter and nutrients presence in sludge, they may be used as organic fertilizers. However, beyond the valuable contests, sewage sludge can also contain toxic or dangerous components. Therefore, there is a need to develop methods for rapid assessment of sediments ecotoxicity, that will determine their possible applicability in agriculture. The Biolog® Ecoplate enables the metabolic profiles diversity evaluation of microbial populations in environmental samples, which reflects the state of their activity. It is regarded as modern technology, that by means of biological properties allows quick characterization of the ecological status of environmental samples, such as sewage sludge.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie systemu Biolog Ecoplate® do monitorowania stanu ekotoksykologicznego osadów ściekowych (artykuł przeglądowy)
osady ściekowe, Biolog Ecoplate®, ekotoksyczność, metaboliczny odcisk palca, aktywność mikroorganizmów, profil metaboliczny
Rosnąca ilość osadów ściekowych i pofermentacyjnych stwarza konieczność ich racjonalnego zagospodarowania, gdyż składowanie może być niebezpieczne dla środowiska. Ze względu na zawartość w osadach materii organicznej oraz składników pokarmowych niezbędnych dla roślin mogą być one stosowane jako nawozy organiczne. Jednak poza cennymi substancjami osady mogą zawierać również składniki toksyczne i niebezpieczne. Dlatego też istnieje konieczność opracowania metod szybkiej oceny ekotoksyczności osadów, które pozwolą określić możliwość zastosowania danego osadu w rolnictwie. System Biolog Ecoplate® umożliwia ocenę profilu metabolicznego odzwierciedlającego stan aktywności populacji mikroorganizmów w próbkach środowiskowych. Jest to szybka i nowoczesna technika, która wykorzystując biologiczne właściwości pozwala charakteryzować stan ekologiczny próbek środowiskowych, tj. osady ściekowe i pofermentacyjne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top