Anti-oxidation properties of extracts from bitter hop cultivars
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(1), 81-85
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Phenolic compounds contents as well as anti-oxidation activity and anti-radical efficiency was recorded in extracts from two hop cultivars: Magnum and Marynka. Tested hop products occurred in the form of cones and granulates type-90 and type-45. Higher anti-oxidation activity of Marynka cv. products was found. Changes of anti-oxidation activity were not linear-dependent on polyphenols contents.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości przeciwutleniające wyciągów otrzymywanych z goryczkowych odmian chmielu
produkty chmielowe, aktywność antyoksydacyjna, związki fenolowe
Przeanalizowano zawartość związków fenolowych oraz określono aktywność antyoksydacyjną i wydajność antyrodnikową w wyciągach dwóch odmian chmielu: Magnum i Ma-rynka. Badane produkty chmielowe występowały w formie szyszek oraz granulatu typ 45 i typ 90. Stwierdzono wyższą aktywność antyoksydacyjną i przeciwrodnikową produktów odmiany Marynka. Zmiany aktywności antyoksydacyjnej nie zależały liniowo od zawartości polifenoli.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top