Anti-oxidation activity of extracts from aromatic hop cultivars
 
More details
Hide details
1
Department of Food Quality Evaluation, Agricultural University, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin
 
2
Hops enterprise ,,Chmiel Polski” S.A., ul. Diamentowa 27, 20-471 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 895-899
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Phenolic compounds contents as well as anti-oxidation activity and anti-radical efficiency were recorded in extracts from two hop cultivars: Lubelski and Lomik. Tested hop products occurred in the form of cones and type-90 granulates. Higher anti-oxidation activity of Lubelski cv. products was found. Phenolic compounds contents and form of hop products had an influence on changes of anti-oxidation activity.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność przeciwutleniająca wyciągów otrzymywanych z aromatycznych odmian chmielu
produkty chmielowe, aktywność antyoksydacyjna, związki fenolowe
Przeanalizowano zawartość związków fenolowych oraz określono aktywność antyoksydacyjną i wydajność antyrodnikową w wyciągach dwóch odmian chmielu: Lubelski i Lomik. Badane produkty chmielowe występowały w formie szyszek i granulatu typ 90. Stwierdzono wyższą aktywność antyoksydacyjną produktów odmiany Lubelski. Zawartość związków fenolowych i forma produktów chmielowych miały wpływ na zmiany aktywności przeciwutleniającej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top