Propyl gallate-b-cyclodextrin complexes. Spectroscopic and thermodynamic studies
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, Agricultural University, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-637 Poznań
 
2
Department of Biochemistry and Food Analysis, Agricultural University, ul. Mazowiecka 48, 60-623 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(1), 73-80
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The spectral and temperature dependence of enhanced fluorescence of propyl gallate complexes with -cyclodextrin in aqueous solutions was investigated. From the temperature dependence data in the range of 278-333 K, equilibrium constant and thermodynamic parameters like free enthalpy, enthalpy and entropy for the complexation of PG with CD were calculated. At 293 K those values are Keq = 452 M-1 at 25 C, G = –62.4 kJ M-1, H = –113.1 kJ M-1 and S = –173 J M-1 K-1, respectively. Characterization of the fluorescence enhancing effect and structure of the forming complex were discussed on the basis of molecular interaction mechanisms.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kompleks galusanu propylu z b-cyklodekstryną. Badania spektroskopowe i termodynamiczne
cyklodekstryny, galusan propylu, fluorescencja, kompleks inkluzyjny
Celem badań był określenie zależności temperaturowych oraz własności spektro-skopowych fluorescencji kompleksu galusanu propylu z -cyklodekstryną w roztworach wodnych. Z otrzymanych zależności temperaturowych w zakresie od 278 K do 333 K obliczono stałą równowagi kompleksu Keq oraz parametry termodynamiczne kompleksu GP z -CD takie jak entalpia swobodna G, entalpia H i entropia S. W temperaturze 293 K wartości te wynoszą: Keq = 452 M-1, G = –62,4 kJ×M-1, H = –113,1 kJ× M-1 i S = –173 J×M-1×K-1. Zjawisko wzrostu natężenia fluorescencji PG w utworzonym kompleksie oraz strukturę tego kompleksu przedyskutowano na podstawie molekularnego mechanizmu oddziaływań pomiędzy PG a hydrofobowym wnętrzem cząsteczki -cyklodekstryny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top