A study on the influence of pressing parameters on the contents of carboxylic acids and glycerol in rapeseed oil
 
More details
Hide details
1
Institute of Petroleum Processing, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
 
2
Warsaw Agricultural University, Department of Production Management and Engineering
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(1), 95-102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper contains information about the composition of rape seeds, average percentage of fatty acids and the influence of pressing parameters on the type and the quantity of fatty acids. Moreover, it includes the results of laboratory-chromatographic analysis of a sample of rapeseed oil obtained by pressing seeds at low temperature; also there is an assessment of the physicochemical properties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania wpływu parametrów tłoczenia na zawartość kwasów karboksylowych oraz glicerolu w oleju rzepakowym
rzepak, tłoczenie, chromatografia
W artykule zamieszczono informacje dotyczące podstawowych składników nasion rzepaku i średniego udziału kwasów tłuszczowych oraz wpływu parametrów tłoczenia oleju na rodzaj i ilość kwasów tłuszczowych. Ponadto przedstawiono wyniki badań laboratoryjno-chromatograficznych próbki oleju rzepakowego tłoczonego na zimno w zakresie oceny właściwości fizykochemicznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top