RESEARCH PAPER
Application of x-ray method in studies of plant materials
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Institute of Agrophysics RASS, Grazdanskij Prospekt 14, Sankt Petersburg, Russia
 
 
Publication date: 2020-12-01
 
 
Acta Agroph. 2002, (63), 39-47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of selected roentgenographic_studies conducted within the research cooperation between the Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences in Lublin and the Institute of Agrophysics, Russian Academy of Agricultural Sciences in Sankt Petersburg.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie metody rentgenograficznej w badaniach materiałów roślinnych
zboża, metoda rentgenograficzna, uszkodzenia wewnętrzne
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań rentgenograficznych przeprowadzonych w ramach współpracy naukowej między Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie i Instytutem Agrofizyki RANR w Sankt Petersburgu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top