RESEARCH PAPER
The influence of temperature on N2O and CO2 emission from brown and chernozem soils developed from loess
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Soil Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Catholic University of Lublin, Al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-03
 
 
Acta Agroph. 2001, (57), 169-176
 
KEYWORDS
ABSTRACT
It was studied the influence of the temperature on the rate of denitritication and respiration of brown (B) and chernozem (C) soils from A horizons in the laboratory experiment. It was found the essential influence of temperature and type of soil on rate of denitriftcation and respiration of soils in the range of 4 to 20°C. The average maximum cumulative efflux of N2O was 1.7 and 1.2 times higher in the range of 4 to 10°C and from 10 to 20°C, respectively. In the case of respiration of soils it was found four times higher rate of CO2 emission in the range of higher temperature (10-20°C) and about twice higher in the lower one (4-10°C). The Q10 for the rate of denitrification was 8.4 and 4.2 in the range of temperature of 4-14°C and 10-20°C, respectively while the Q10 tor the rate of respiration was 4.2 and 4.5, respectively. It was found the essential difference in the Q10 value between the chernozem and the brown soils. Generally it was found the higher influence of the temperature (in the range from 4-20°C) on denitrification process than on the respiration one of the investigated soils.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ temperatury na emisję N2O i CO2 z gleb brunatnych i czarnoziemnych wytworzonych z lessu
aktywność denitryfikacyjna i respiracyjna, współczynnik temperaturowy Q 10, gleby brunatnoziemne i czarnoziemne
Zbadano w warunkach laboratoryjnych wpływ temperatury na aktywność denitryfikacyjną i respiracyjną wybranych gleb ornych wytworzonych z lessu, pobranych z poziomów powierzchniowych gleb brunatnoziemnych (B) oraz czarnoziemnych (C). Wykazano istotny wpływ temperatury w zakresie od 4 do 20°C i typu gleby na tempo procesu denitryfikacji i oddychania. Maksymalna (kumulatywna) ilość wydzielonego N2O była średnio 1,7 oraz 1,2 razy wyższa w zakresie temperatur od 4-10°C i od 10-20°C. Zaś w przypadku aktywności oddechowej badanych gleb stwierdzono czterokrotny jej wzrost w przypadku wyższych temperatur i około dwukrotny dla temperatur (10-20°C) niższych (4-10°C). Współczynnik temperaturowy (Q10) aktywności denitryfikacyjnej był wyższy w zakresie 4-14°C niż 10-20°C i wynosił odpowiednio 8,4 i 4,2. Wartość Q10 dla aktywności respiracyjnej badanych gleb kształtowała się podobnie w obu zakresach temperatury i wynosiła odpowiednio 4,2 i 4,5. Stwierdzono natomiast zasadniczą różnicę pomiędzy wartością Q10 gleb czarnoziemnych i brunatnych. Ogólnie wykazano znaczące oddziaływanie temperatury w zakresie 4-20°C na nasilenie procesu denitryfikacji i porównywalnie mniej istotny wpływ na proces respiracji badanych gleb.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top