RESEARCH PAPER
Hydrophysical characteristics of Polish brown and grey-brown soils derived from lithic rocks
 
More details
Hide details
1
Institute of Agropbysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-03
 
 
Acta Agroph. 2001, (57), 159-168
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the hydrophysical chracteristics of Polish brown and grey-brown soils derived from lithic rocks are presented. It was stated, that water retention curves and water conductivity coefficients for investigated soils were homogeneous. The good water-air conditions are noticed in the surface layer where the amount of medium pores is the highest and amount of large pores is sufficient.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyki hydrofizyczne gleb brunatnych i płowych Polski wytworzonych ze skał masywnych
gleby brunatne, gleby płowe, charakterystyki hydrofizyczne
Przedstawiono charakterystyki hydrofizyczne gleb brunatnych i płowych Polski wytworzonych ze skał masywnych. Stwierdzono, że pomimo znaczącego zróżnicowania, badane gleby charakteryzowały się jednorodnością pod względem zarówno statycznych jak i dynamicznych właściwości wodnych. Najkorzystniejsze stosunki powietrzno-wodne panują w ich warstwach powierzchniowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top