RESEARCH PAPER
Effect of extreme acid and alkaline treatment on energetic and geometric heterogeneity of surface of muscovite
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (23), 47-57
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Well crystallized muscovite was treated with hydrochloric acid and sodium hydroxide of various concentrations between 1.0 and 0.001 mol dm–3, From water vapour adsorption and desorption isotherms adsorption energy distribution functions, fractal dimensions and pore size distribution functions were evaluated. From back-titration curves the apparent surface dissociation constant distribution functions were calculated. The alteration of muscovite surface heterogeneous character was concluded from the above data, which were most pronounced at the highest concentrations of the reagents used. In the acidic and alkaline regions, the surface changes were different.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ ekstremalnych zmian odczynu na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu
adsorpcja, energia adsorpcji, mikroporowatość, muskowit, niejednorodność, stała dysocjacji, wymiar fraktalny
Muskowit o dobrze zdefiniowanej strukturze krystalicznej poddano reakcji z kwasem solnym i zasadą sodową o różnych stężeniach. W wyniku reakcji, sieć krystaliczna minerału nic ulegała destrukcji (brak zmian w widmach rentgenowskich), natomiast wyraźnym zmianom ulegały właściwości powierzchni minerału . Zmiany powierzchniowe były inne w warunkach zakwaszania i w warunkach alkalizacji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top