Variability of thermal winter period in Poland in 1960-2015
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Landscape Architecture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI 3A, 71-459 Szczecin, Poland
Publication date: 2017-06-29
 
Acta Agroph. 2017, 24(2), 205–220
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study presents the dates and duration of thermal winter period identified with the use of two methods, i.e. using monthly average, and mean daily temperature values. Data were obtained from 36 IMGW-PIB stations and covered the period from October to April, 1960/61-2014/15. It was shown that the date of the beginning of thermal winter, identified using monthly average air temperature values, occurred approximately 3 weeks later, and the date of ending 3 weeks earlier than the dates of the first and the last winter season. As a result, the duration of thermal winter, in classical terms, is shorter by as much as a month than the potential period in which winter days could be recorded. Both adopted criteria, i.e. monthly average and daily mean, showed very high variability of thermal conditions in the cold half-year. In the characterised 55-year period, thermal winter was recorded each year at only two stations – in Suwałki and Białystok. Almost in the entire country, there were thermal winters intermittent with warm periods. However, in a greater part of the country, the frequency was not higher than 10% and the occurrence was more frequent in the central and south-western parts of Poland. Variability of the beginning and ending dates in the analysed period did not show statistically significant changes. A slight tendency for shortening of the winter period (19 stations) and a reduction of the number of winter days (11 stations) was found.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność termicznej zimy w Polsce latach 1960-2015
początek, koniec, długość, dni zimowe, trend
Przedstawiono terminy i czas trwania termicznej zimy, opracowanych dwiema metodami, na podstawie średnich miesięcznych oraz średnich dobowych wartości temperatury powietrza. Dane pochodziły z 36 stacji IMGW-PIB i obejmowały miesiące od października do kwietnia z lat 1960/61 do 2014/15. Wykazano, że terminy początku termicznej zimy, wyznaczone na podstawie średniej miesięcznej temperatury powietrza, są o około 3 tygodnie późniejsze, a terminy końca o około 3 tygodnie wcześniejsze niż pierwszego i ostatniego okresu zimowego. W efekcie czas trwania termicznej zimy w ujęciu klasycznym jest nawet o ponad miesiąc krótszy niż potencjalny okres występowania dni zimowych. Oba zastosowane kryteria, średnie miesięczne i średnie dobowe, ujawniły bardzo dużą zmienność warunków termicznych w chłodnej porze roku. W charakteryzowanym 55-leciu tylko w dwóch stacjach, w Suwałkach i Białymstoku, termiczną zimę rejestrowano każdego roku. Niemal w całym kraju zdarzały się natomiast zimy termiczne przerywane okresami ociepleń. Jednak na przeważającym obszarze Polski ich częstość nie przekraczała 10%, nieco częściej występowały w części środkowej i południowo-zachodniej. Zmienność dat początku i końca zimy termicznej oraz okresu zimowego w analizowanym okresie nie wykazuje statystycznie istotnych zmian. Stwierdzono natomiast niewielką tendencję do skracania termicznej zimy (19 stacji) oraz liczby dni zimowych (11 stacji).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125