RESEARCH PAPER
UV, luminescence, reflectance, tissue, Malus domestica
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-28
 
 
Acta Agroph. 2001, (58), 97-104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The flesh of ripe fruit of Granny Smiths apple cultivars, under selected ultraviolet illumination bands, emits in characteristic peaks: at 312 nm, 363 nm, 375 nm, 390 nm, and also in the blue-green, red and far-red bands. In the blue-green region, spectra of fluorescence of phenols excited by UV were compared with excitation spectra of chlorophyll and it was affirmed that fluorescence is strongly reabsorbed by the photosynthetic pigments ­- by chlorophyll and carotenoids. Moreover, strong shielded absorption was observed in the green region, in excitation spectra of chlorophyll, derived from anthocyanins which probably occur in the apple flesh.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
UV, luminescencja, reflektancja, odbicie, tkanka, Malus domestica
UV, luminescencja, reflektancja, odbicie, tkanka, Malus domestica
Miąższ owocu dojrzałego jabłka odmiany Granny Smiths pod wpływem wybranych pasm UV emituje na charakterystycznych liniach 312 nm, 363 nm, 375 nm, 390 nm, a także w paśmie niebiesko-zielonym, w czerwieni i dalekiej czerwieni. Porównano, w paśmie niebiesko-zielonym, widmo fluorescencji polifenoli wzbudzonych przez UV z widmem wzbudzenia chlorofilu i stwierdzono, że fluorescencja jest silnie reabsorbowana przez barwniki fotosyntetyzujące - chlorofile i karotenoidy. Zaobserwowano silną absorpcję osłonową, w paśmie zielonym, w widmie wzbudzenia chlorofilu, pochodzącą od antocyjanów, które prawdopodobnie występują w miąższu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top