The usefulness of automatic weather station for thermal air conditions characteristics
 
More details
Hide details
1
Department of Land Reclamation and Agrometeorology, University of Technology and Life Sciences ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 141-152
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was comparison of air temperature measured with classic and automatic weather stations. Basing on the temperature data, some agricultural thermic factors were calculated (mean air temperature, maximal and minimal temperature, number of hot (tmax ≥25°C) and frosty (tmax <0°C) days, date of beginning, end, and duration of thermic winter, ripening season and growing season). With the obtained results, prospects for automatic data use for agricultural enterprise were evaluated, along with the maintenance of homogeneous data series. The investigation was based on data obtained in the years 2000-2004 from classic and automatic (Eijkelkamp) weather stations set in Mochełek near Bydgoszcz. It was assumed that in agrometeorological research the fundamental interval of a factor is its ten-day value. Series of mean values numbering from 45 to 180 (ten-day means in seasons, warm and cold half-year and a year) obtained from classic and automatic measurements were compared. Particular consideration of correlative results was done to assign mathematical formulas that would allow alternative use of the classic and automatic data series.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena przydatności automatycznej stacji pomiarowej do charakterystyki warunków termicznych powietrza
temperatura powietrza, automatyczna stacja pomiarowa
W pracy przedstawiono wyniki porównania wybranych wskaźników termicznych istotnych dla produkcji roślinnej: temperatury powietrza średniej, maksymalnej i minimalnej, liczby dni gorących i mroźnych oraz długości trwania wybranych okresów wegetacyjnych, wyznaczonych w oparciu o pomiary na stacji standardowej i automatycznej. Na tej podstawie dokonano oceny możliwości wykorzystania danych ze stacji automatycznej do celów bonitacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, z zachowaniem jednorodności ciągów pomiarowych. Materiał do badań stanowiły wyniki pomiarów prowadzonych stacją standardową i automatyczną ośmiokanałową stacją meteoro-logiczną firmy Eijkelkamp, w Mochełku koło Bydgoszczy, w latach 2000-2004. Założono, że w badaniach agroklimatologicznych podstawową i wystarczającą wielkością danego wskaźnika jest jego wielkość dekadowa. Koncentrowano się, zatem na porównaniu średnich dekadowych w zbiorach o liczebności od 45 do 180 (dekady w danej porze roku, półroczu lub całym roku), uzyskanych na podstawie pomiarów standardowych i automatycznych. Szczególną uwagę zwrócono na współzależności wyników pomiarów prowadzonych przez oba rodzaje stacji w celu wyprowadzenia matematycznych zależności, pozwalających stosować je zamiennie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top