RESEARCH PAPER
Renewable raw materials as an important object of interest for agrophysics on the threshold of XXI millenium
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-21
 
 
Acta Agroph. 2002, (60), 91-98
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Renewable raw materials will play a very important role in the future. On the basis of the literature, the role of renewable plant materials for the development of modem agriculture and protection of the environment is presented. Emphasis is put on plants serving as a source of energy (eg. Miscanthus x giganteus). In this context a great role of agrophysical research concerning these plants is highlighted.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Surowce odnawialne to ważny obiekt zainteresowania dla agrofizyki u progu XXI wieku
agrofizyka, ekologia, Miscanthus sinensis, rośliny energetyczne, surowce odnawialne
W pracy na podstawie literatury i własnych przemyśleń zwrócono uwagę na rolę i znaczenie odnawialnych surowców roślinnych dla rozwoju współczesnego rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego. Szczególną role będą miały do odegrania rośliny energetyczne takie np. jak wierzba szybko rosnąca (Salix viminalis) czy trzcina chińska (Miscanthus sinensis). W pracy podkreślono, że znaczenie tego typu roślin w rozwoju współczesnego rolnictwa europejskiego, a także w ochronie środowiska naturalnego będzie coraz większe. W tym kontekście jawi się duża rola jaką będą miały do odegrania badania agrofizyczne nad tymi roślinami u progu nowego stulecia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top