RESEARCH PAPER
Cyclodextrins ­- their properties and applications in soil decontamination
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-21
 
 
Acta Agroph. 2002, (60), 99–106
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Structure, properties and application of cyclic oligosaccharides – cyclodextrins were described, placing particular attention on their environmental protection use.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Cyklodekstryny, ich właściwości i zastosowanie w detoksyfikacji gleb
cyklodekstryny, gleba, zanieczyszczenia organiczne
Omówiono budowę i właściwości cyklicznych wielocukrów -­- cyklodekstryn oraz ich zastosowanie w nauce i przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem dekontaminacji gleb z zanieczyszczeń hydrofobowymi związkami organicznymi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125