RESEARCH PAPER
Summer- and autumn-fruiting raspberry quality as influenced by the harvest date
 
More details
Hide details
1
Department of Horticulture, Faculty of Environmental Managament and Agriculture Universuty of Warmia Mazury in Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 21, 10-957 Olsztyn, Poland
 
 
Final revision date: 2019-04-15
 
 
Acceptance date: 2019-04-16
 
 
Publication date: 2019-04-30
 
 
Corresponding author
Bogumił Markuszewski   

Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 21, 10-957, Olsztyn, Poland
 
 
Acta Agroph. 2019, 26(1), 47-56
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
During a three-year study conducted at the Experimental Garden of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, the yield and quality of raspberry fruit of the summer-fruiting cultivars ‘Benefis’, ‘Laszka’ and the autumn-fruiting cultivars ‘Polesie’, ‘Polka’ and ‘Popiel’ were evaluated. The raspberry harvest was carried out on three carefully selected dates, i.e. for summer-fruiting cultivars: in the first, second and third decades of July and for autumn-fruiting cultivars in the second decade of August and the first and third decades of September. The highest yields were obtained from the cultivars ‘Polesie’ and ‘Polka’. The fruit of the tested cultivars collected during the third term had significantly lower masses. The highest contents of dry matter in fruit were recorded for ‘Polka’ and of organic acids for ‘Popiel’ and ‘Benefis’. The fruit harvested in the second and the third term had a higher content of dry matter.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Jakość owoców malin owocujących latem i jesienią w zależności od terminu zbioru
skład chemiczny owoców, maliny tradycyjne, maliny powtarzające
W trakcie trzyletnich badań prowadzonych w Ogrodzie Dydaktyczno-Doświadczalnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oceniano plonowanie oraz jakość owoców malin odmian letnich: ‘Benefis’, ‘Laszka’, oraz jesiennych: ‘Polesie’, ‘Polka’ i ‘Popiel’. Zbiory malin przeprowadzano w trzech ściśle wyznaczonych terminach: odmian letnich: w I, II i III dekadzie lipca, natomiast odmian jesiennych w II dekadzie sierpnia oraz I i III dekadzie września. Najwyższe plony owoców uzyskano u odmian ‘Polesie’ i ‘Polka’. Owoce badanych odmian zbierane w trakcie trzeciego terminu wyróżniały się zdecydowanie niższą masą. Najwyższą zawartość suchej masy w owocach odnotowano u odmiany ‘Polka’, a kwasów organicznych u odmiany ‘Popiel’ i ‘Benefis. Owoce zbierane w drugim i trzecim terminie wykazywały wyższą zawartość suchej masy.
 
REFERENCES (21)
1.
Buskiene L., Uselis N., 2008. The influence of nitrogen and potassium fertilizers on the growth and yield of raspberries cv. ‘Polana’. Agronomy Res., 6(1), 27-35.
 
2.
Danek J., Król K., 2005. Recent situation in raspberry production in Poland. IX Rubus-Ribes Symposium Chile. Acta Hort., 777, 289-292, https://doi.org/10.17660/ActaH....
 
3.
Grajkowski J., Ochmian I., 2007. Influence of three biostimulants on yielding and fruit quality of three primocane raspberry cultivars. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 6(2), 29-36.
 
4.
Koszański Z., Rumasz-Rudnicka E., 2008. Effects of irrigation of berry plants (in Polish). Acta Agroph., 11(2), 437-442.
 
5.
Kowalczuk J., Zarajczyk J., Leszczyński N., 2008. Evaluation of the raspberries harvest quality of the Weremczuk’s firm “Natalia” combine. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 89-93.
 
6.
Krauze-Baranowska M., Majdan M., 2009. Raspberries – a source of therapeutically valuable secondary metabolites and vitamins (in Polish). Panacea, 1(26), 14-15.
 
7.
Krawiec P., Rybczyński R., 2010. Fertigation efficiency of primocane-fruiting raspberry cultivars. Acta Agroph., 16(2), 347-358.
 
8.
Król K., Orzeł A., Jagła J., 2008. Evaluation of twenty raspberry and blackberry cultivars grown in the south of Poland (in Polish). Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 16, 125-134.
 
9.
Laszlovszky-Zmarlicka A., Smolarz K., 2003. The effect of nitrogen fertilization on the yielding of everbearing raspberry ‘Polana’. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 11, 23-27.
 
10.
Liu M., Li X.Q., Weber C., Lee C.Y., Brown J., Liu R.H., 2002. Antioxidant and antiproliferative activities of raspberries. J. Agric. Food Chem., 50(10), 2926-2930, https://doi.org/10.1021/jf0111....
 
11.
Mazur S.P., Nes A., Wold A.B., Remberg S.F., Aaby K., 2014. Quality and chemical composition of ten raspberry (Rubus idaeus L.) genotypes during three harvest seasons. Food Chem., 160, 233-240, https://doi.org/10.1016/j.food....
 
12.
Miret J.A., Munne-Bosch A., 2016. Abscisic acid and pyrabactin improve vitamin C contents in raspberries. Food Chem., 203, 216-223, https://doi.org/10.1016/j.food....
 
13.
Palonen P., Pinomaa A., Tommila T., 2017. The influence of high tunnel on yield and berry quality in three floricane raspberry cultivars. Sci Hort., 214, 180-186, https://doi.org/10.1016/j.scie....
 
14.
PN-90/A-75101/03, 1990. Fruit and vegetable products. Determination of dry matter content by gravimetric method.
 
15.
PN-90/A-75101/04, 1990.Fruit and vegetable products. Determine the content of total acidity.
 
16.
PN-90/A-75101/07, 1990. Fruit and vegetable products. Determine the content of total sugars and nonsugar extract.
 
17.
Rumasz-Rudnicka E., Koszański Z., Kowalewska R., 2009. Influence of drip irrigation and nitrogen fertilizer on chemical composition of fruits and leaves of raspberries. Acta Agroph., 13(3), 771-779.
 
18.
Stavang J.A., Freitag S., Foito A., Verrall S., Heide O.M., Stewart D., Sonsteby A., 2015. Raspberry fruit quality changes during ripening and storage as assessed by colour, sensory evaluation and chemical analyses. Sci Hort., 195: 216-225, https://doi.org/10.1016/j.scie....
 
19.
Treder W., Chlebowska D., Hotownicki R., 1993. Effect of irrigation and mulching with black foil on yielding of raspberry cv. ‘Canby’. ActaHortic., 352, 17, https://doi.org/10.17660/ActaH....
 
20.
Wang A.Y., Chen C.-T., Wang C.Y., 2009. The influence of light and maturity on fruit quality and flavonoid content of red raspberries. Food Chem., 112, 676-684, https://doi.org/10.1016/j.food....
 
21.
Wieniarska J., Szember E., Żmuda E., Murawska D., 2005. Comparison of chemical composition of fruit in chosen raspberries cultivars Rubus idaeus L. Annales Univeritatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio EEE, XV, 29-33.
 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top