Studies on application of time domain reflectometry (TDR) for evaluation of effective precipitation
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Environmental Development and Protection, University of Agriculture Pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 325-338
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The method of valuation of the effective precipitation intensity using the water balance rule for top soil layer is presented in the paper. Owing to the application of TDR technology for determining the moisture dynamics in the analyzed soil, the intensity of effective precipitation was treated as the only unknown in the balance equation. The proposed method was verified during the investigations in the laboratory of the Institute of Environmental Development and Protection, Agricultural University of Wrocław, and also on the experimental plot in the Silna – Wrony locality in the Wielkopolska district. It was found that the accuracy of the method increases with the increase of the effective precipitation intensity and with the length of time step for which the balance equation was determined. Finally, the dependence was described between the relative error of valuation of the effective precipitation and the rainfall dose for which the equation balance was determined. For doses over 5 mm, the relative error stabilizes at the level of 20%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania nad zastosowaniem reflektometrii czasowej (TDR) do oceny opadu efektywnego
technologia TDR, opad efektywny, bilans wierzchniej warstwy gleby
W pracy przedstawiono metodę szacowania natężenia opadu efektywnego wykorzystującą zasadę bilansu wodnego sporządzonego dla wierzchniej warstwy profilu glebowego. Dzięki zastosowaniu technologii TDR do wyznaczania dynamiki wilgotności w rozpatrywanej przestrzeni glebowej, natężenie opadu efektywnego potraktowano jako jedyną niewiadomą równania bilansu. Zaproponowana metoda została zweryfikowana podczas badań przeprowadzonych w laboratorium Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska AR we Wrocławiu, a także na poletku doświadczalnym w miejscowości Silna-Wrony w województwie wielkopolskim. Stwierdzono, że dokładność metody rośnie wraz ze wzrostem natężenia opadu efektywnego oraz wraz ze wzrostem długości kroku czasowego dla którego budowano równanie bilansu. Ostatecznie opisano zależność błędu względnego szacowania opadu efektywnego od dawki deszczu dla której budowano równanie bilansu. Dla dawek powyżej 5 mm błąd względny stabilizuje się na poziomie 20%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top