RESEARCH PAPER
Thawing runoff and erosion processes on loess areas in 1999
 
More details
Hide details
1
Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Króla Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (23), 107-113
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The course of thawing runoff and intensity of erosion processes in four loess basins with periodical water flow in 1999 were presented in the paper. Analyzed basins differed with the size (from 1,70 to 6,22 km2) and performance (afforestation from 0,8 to 86%). Amounts of water runoff, the soil suspension and dissolved salts as well as intensity of erosion processes were presented in the Table 4.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Spływy roztopowe i procesy erozyjne na terenach lessowych w 1999 roku
spływ powierzchniowy, erozja wodna
W prezentowanej pracy w 1999 roku badano wielkość spływów powierzchniowych i intensywność procesów erozyjnych w czterech zlewniach lessowych z okresowym przepływem wody. Powierzchnia badanych zlewni wynosi od 1,70 do 6,22 km2, przy czym ich zalesienie kształtuje się od 0,8 do 86%. Średnie wielkości odpływu wody, soli i zawiesin oraz intensywność procesów erozyjnych przedstawiono w Tabeli 4.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top