Results of nitrogen eutrophication of soils
 
 
More details
Hide details
1
Department of Environmental Chemistry, University of Warmia and Mazury, Pl. Łódzki 4, 10-718 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(3), 699–705
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The process of soil eutrophication caused by nitrogen from mineral and organic fertilizers is discussed in the paper. Nitrogen utilization by plants in the first and second year following fertilization was determined. It was demonstrated that high nitrogen rates had a negative effect on the quality of potato tubers. Excessive accumulation of mineral N in the soil results in the loss of this element due to leaching. The level of N-NO3 leaching in the soil fertilized for 25 years was slightly higher after the application of organic fertilizers, compared with mineral fertilizers
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Skutki azotowej eutrofizacji gleb
azot mineralny, gleba, roślina, wymycie
W pracy omówiono eutrofizację gleb azotem pochodzącym z nawozów mineralnych i organicznych. Określono jego wykorzystanie przez rośliny w pierwszym i drugim roku po zastosowaniu nawozów. Na przykładzie ziemniaka wykazano, że duże dawki azotu ujemnie działają na cechy jakościowe bulw. Duża akumulacja N-mineralnego w glebie prowadzi do jego strat na skutek wymycia. Wymycie N-NO3 z gleb nawożonych przez 25 lat było nieco większe po zastosowaniu nawozów organicznych niż mineralnych
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125