Selection of powder mixture content for dextrin solution pelleting of radish seeds
 
More details
Hide details
1
Department of Technology and Apparatuses of Chemical and Food Industry University of Technology and Agriculture, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 625-636
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Radish seeds var. Lucynka were pelleted with a mixture of sawdust and dolomite-kaolin (70-30%) powders. The pelleting liquid was 10% w/w aqueous dextrin solution. Sawdust content was varied in the 0-90% w/w range. Good quality pelleted seeds were obtained in two ranges of the sawdust content: 0-20% for heavy pellets and 70-90% for light pellets.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dobór składu mieszaniny pyłów do otoczkowania nasion rzodkiewki roztworem dekstryny
rzodkiewka, otoczkowane nasion, kleje do otoczkowania
W pracy wykonano badania otoczkowania nasiona rzodkiewki odmiany Lucynka mieszaniną pyłu drzewnego. Do otoczkowania zastosowano 10% roztwór dekstryny. Zmieniano zawartość pyłu drzewnego w mieszaninie od 0-90% mas. Znaleziono dwa zakresy zawartości pyłu dające nasiona otoczkowane o dobrych parametrach jakościowych. Otoki ciężkie o zawartości pyłu drzewnego 0-20% i otoki lekkie o zawartości pyłu drzewnego 70-90%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top