Research on the process of compressing gigant miscanthus
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Mechanical Engineering, Białystok University of Technology ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(1), 43-53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
High requirement for biomass intended for energy use resulted in drawing grater attention to energy crops. One of such plants is giant miscanthus. The article presents results of the research conducted on densification process of giant miscanthus. On the ground of analysis of obtained results there were determined basic parameters of the densification process and quality of briquettes made of giant miscanthus, intended for energy use.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania procesu zagęszczania miskanta olbrzymiego
miskant olbrzymi, naciski zagęszczające, gęstość brykietu
Duże zapotrzebowanie na biomasę wykorzystywaną na cele energetyczne spowodowało zwrócenie większej uwagi na uprawne rośliny energetyczne. Jedną z tych roślin jest miskant olbrzymi. W artykule przedstawiono wyniki badań procesu zagęszczania miskanta olbrzymiego. Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań określone zostały podstawowe parametry procesu zagęszczania oraz jakości otrzymanych brykietów z miskanta olbrzymiego, przeznaczonych na cele energetyczne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top