Reed canopy transparency under different levels of diffuse radiation
 
More details
Hide details
1
Meteorology Department, Poznan University of Life Sciences ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań, Poland
Publication date: 2015-12-22
 
Acta Agroph. 2015, 22(4), 387–395
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Diffused solar radiation increases ecosystem productivity. One of the explanations for this phenomenon is the fact that this type of radiation penetrates the vegetation layer more efficiently, thus changing radiation conditions under the plant canopy. The study of reed transparency under different radiation diffusion conditions makes it possible to estimate the amount of radiation energy that reaches plants living under the reed canopy. The presented radiation parameters were obtained using the SS1 probe (Delta-T Devices Ltd. UK.). The measurements were carried out in September 2014 in a reed canopy in the Rzecin peatland (52°45′N, 16°18′E, 54 m a.s.l.). Analyses showed that the transparency of the reed canopy (Tr) is directly proportional to the degree of diffusion (D*) of the radiation which reaches the plant surface and the reed Tr value is always greater at cloudy conditions than during periods of low radiation diffusion. At the same time, Tr is inversely proportional to the leaf area index (LAI). Under high diffusion of radiation the plants growing under the reed canopy gain approximately 38% radiation energy in comparison with periods characterised by low values of D*.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przezroczystość trzcinowiska w różnych warunkach rozproszenia promieniowania słonecznego
promieniowanie słoneczne rozproszone, trzcinowisko, współczynnik ulistnienia
Rozproszone promieniowanie słoneczne powoduje wzrost produktywności ekosystemów. Jest to spowodowane między innymi tym, że ten rodzaj promieniowania lepiej penetruje roślinność, zmieniając tym samym warunki radiacyjne pod okapem roślin. Badanie przezroczystości trzcinowiska w różnych warunkach rozpraszania promieniowania pozwala na określenie warunków (ilości docierającej energii promienistej) bytowania roślin żyjących pod okapem trzcin. Prezentowane dane są wynikiem pomiarów wykonanych za pomocą sondy SS1 firmy Detla-T służącej do oceny warunków oraz parametrów radiacyjnych roślin. Badania przeprowadzono we wrześniu 2014 r. w łanie trzcin na torfowisku w Rzecinie (52°45′N, 16°18′E, 54 m n.p.m.). W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż przezroczystość trzcinowiska (Tr) jest wprost proporcjonalna do stopnia rozproszenia promieniowania docierającego do powierzchni roślin (D*), a jej wartość jest zawsze większa w warunkach D* = 1.0 od wartości Tr w okresach o małym rozpraszaniu promieniowania. Jednocześnie Tr jest odwrotnie proporcjonalne do wartości współczynnika ulistnienia (LAI). W warunkach pełnego rozproszenia ilość energii promienistej docierającej do roślin znajdujących się pod okapem trzcin wzrasta średnio o ok. 38% w porównaniu do okresów o niskich wartościach D*.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125