Changes in physical and chemical parameters of apples, strawberries and tomatoes during their growth and ripening
 
More details
Hide details
1
Department of Bioenergy Technologies, Faculty of Biology and Agriculture, University of Rzeszów, ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, Poland
Publication date: 2015-12-22
 
Acta Agroph. 2015, 22(4), 375–386
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was designed to identify changes in physical and chemical parameters during the vegetation process of selected varieties of fruit. Experimental material consisted of Jonagold apples, Elkat strawberries and Bonaparte tomatoes. The fruits were examined to determine the content of water, soluble solids, ash and volatile substances. Other evaluated rates included the contents of S, H, N, C and calorific value of fruit. The findings showed significant differences in the content of soluble solids level during fruit ripening. There was five-fold increase in the contents of volatile substances in mature apples. The largest amounts of sulfur and nitrogen were found in tomato fruit. During the investigated vegetation period the most notable reduction in carbon (by 10%) and calorific value (by 8%) was observed in apples.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany parametrów fizykochemicznych owoców jabłek, truskawek i pomidorów w czasie ich wzrostu i dojrzewania
dojrzałość owoców, parametry fizykochemiczne, kaloryczność
Celem pracy było badanie zmian podstawowych parametrów fizykochemicznych wybranych odmian owoców w czasie ich wegetacji. Materiał badawczy stanowiły jabłka odmiany Jonagold, truskawki odmiany Elkat oraz pomidory odmiany Bonaparte. Owoce badane były w czasie wzrostu i dojrzewania pod kątem zmian parametrów takich jak: zawartość wody, popiołu (substancji mineralnych) oraz związków lotnych. Innymi ocenianymi parametrami były zawartości podstawowych pierwiastków budulcowych takich jak: węgiel, wodór, azot i siarka. Dodatkowo określano również zawartość związków rozpuszczalnych oraz kaloryczność suchej masy. Badania wykazały istotne statystycznie różnice w zawartości związków rozpuszczalnych w czasie dojrzewania i wzrostu. Odnotowano również wzrost zawartości substancji lotnych dla każdej z odmian po osiągnięciu przez nią dojrzałości zbiorczej. Szczególnie wysoki stopień akumulacji zaobserwowano w przypadku jabłek odmiany Jonagold, gdzie wynik ten osiągnął 5-krotność stanu z pierwszego badania. Najwyższe wartości siarki i azotu odnotowano dla pomidora odmiany Bonaparte. Natomiast najwyższą redukcję węgla (10%) oraz najwyższy spadek kaloryczności suchej masy (8%) odnotowano w czasie 12 tygodni wegetacji dla owoców jabłek odmiany Jonagold.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125