A concept of a power generation unit supplied with diesel fuel with an admixture of ethanol
 
More details
Hide details
1
Institute of Fundamentals of Technology, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła VI nr 1, 71-459 Szczecin
 
2
Institute of Agricultural Machinery Operation, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła VI nr 3, 71-459 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 393-400
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a concept of a power generation unit of the engine-generator type, operating in parallel to the mains power supply system in an agricultural farm. Performance characteristics were determined for a type S-4002 engine supplied with a fuel with the provisional name of the „diesohol”, as well as the torque characteristics of an asynchronous generator. Basing on a comparison of the power balance of the engine and the generator, the possible area of cooperation of the two units was presented, as well as the point of cooperation that ensures maintenance of specific fuel consumption at optimum level.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Koncepcja generatora energii zasilanego olejem napędowym z dodatkiem etanolu
silnik ZS, prądnica, etanol, jednostkowe zużycie paliwa
W artykule przedstawiono koncepcję zespołu energetycznego silnik spalinowy-prądnica pracującego równolegle z siecią energetyczną w gospodarstwie rolnym. Wykonano charakterystykę uniwersalną silnika S-4002 zasilanego paliwem o umownej nazwie „diesohol” oraz wyznaczono przebieg momentu obrotowego prądnicy asynchronicznej. Na podstawie porównania bilansu mocy silnika i prądnicy przedstawiono możliwy obszar współpracy obu urządzeń, wskazano punkt współpracy zapewniający zachowanie jednostkowego zużycia paliwa przez silnik na optymalnym poziomie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top