RESEARCH PAPER
A item pt of application of bending test for evaluation of spring rapeseed pods cracking resistance
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 193-198
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Rapeseed pod's cracking and seed's shattering arc commend problems for rapeseeds growers. The paper presented an estimation of cracking resistance of siliques. Static bending of silique was applied to three spring varieties of rapeseed. The tail of silique was bent till the klapes were opened. Obtained results were confirmed by results of seed's shattering in fild conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Próba zastosowania testu zginania do oceny podatności łuszczyn rzepaku jarego na pękanie
rzepak, ocena pękania łuszczyn
Jednym z problemów w uprawie rzepaku jest pękanie łuszczyn i osypywanie nasion. W prezentowanej pracy oceniono odporność łuszczyn na pękanie stosując test zginania. Dla trzech odmian rzepaku wyznaczono wartość siły potrzebnej do otwarcia łuszczyny przez zginanie jej ogonka. Po porównaniu wyników z osypywaniem się nasion w doświadczeniu poletkowym stwierdzono, że test może służyć do oceny odmian.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top