RESEARCH PAPER
Comparison of measured and estimated values of unsaturated water conductivity of moorsh soils
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (34), 181-188
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the comparison of values of unsaturated soil conductivity determined by instantaneous profile method and estimated, on the base of pF curve, by Mualem-Van Genuchten model is presented. Estimated values of unsaturated soil hydraulic conductivity show good agreement with values determined experimentally, especially m the range of water potential between 10 and 500 hPa (pF from 1 to 2.7).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie zmierzonych i oszacowanych wartości współczynnika przewodnictw a wodnego gleb murszowych
współczynnik przewodnictwa wodnego, metoda profili chwilowych, model Mualema-Van Genuchlena
W pracy przedstawiono porównanie wartości współczynnika przewodnictwa hydraulicznego w strefie nienasyconej, wyznaczonych metodą profili chwilowych i estymowanych, na bazie krzywych retencji wodnej, przy pomocy modelu Mualema-Van Genuchtena. Estymowane na podstawie krzywych retencji wodnej wartości współczynnika przewodnictwa wodnego w strefie nienasyconej, dla gleb murszowych, wykazują dobrą zgodność z wartościami wyznaczonymi doświadczalnie, szczególnie w zakresie potencjałów wody glebowej od 10 do 500 hPa (pF od 1 do 2,7).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top