RESEARCH PAPER
Comparison of measured and estimated values of unsaturated water conductivity of moorsh soils
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
Publication date: 2020-05-27
 
Acta Agroph. 2000, (34), 181–188
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the comparison of values of unsaturated soil conductivity determined by instantaneous profile method and estimated, on the base of pF curve, by Mualem-Van Genuchten model is presented. Estimated values of unsaturated soil hydraulic conductivity show good agreement with values determined experimentally, especially m the range of water potential between 10 and 500 hPa (pF from 1 to 2.7).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie zmierzonych i oszacowanych wartości współczynnika przewodnictw a wodnego gleb murszowych
współczynnik przewodnictwa wodnego, metoda profili chwilowych, model Mualema-Van Genuchlena
W pracy przedstawiono porównanie wartości współczynnika przewodnictwa hydraulicznego w strefie nienasyconej, wyznaczonych metodą profili chwilowych i estymowanych, na bazie krzywych retencji wodnej, przy pomocy modelu Mualema-Van Genuchtena. Estymowane na podstawie krzywych retencji wodnej wartości współczynnika przewodnictwa wodnego w strefie nienasyconej, dla gleb murszowych, wykazują dobrą zgodność z wartościami wyznaczonymi doświadczalnie, szczególnie w zakresie potencjałów wody glebowej od 10 do 500 hPa (pF od 1 do 2,7).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125