Possibilities of financing undertakings aimed at soil protection against erosion
 
 
More details
Hide details
1
Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture, Town Office in Biłgoraj ul. Gen. Bora Komorowskiego 3, 23-400 Biłgoraj
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 193-200
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the possibilities of financing, for the period of 2004-2006, of undertakings aimed at soil protection against erosion. Primary sources of financing are the following: 1. Plan of Sustaining Rural Terrain (PROW) – support for undertakings concerned with agricultural environments and improvements in animal up-keeping: “Protection of soil and waters” and “Buffer zones”. 2. Sector Operating Plan (SOP) – „ Management of agricultural water resources”. 3. Fund of Protecting Farming Grounds. 4. Purpose subsidies: work in the field of surveillance for farming purposes, sustaining tools of water melioration, subsidizing water partnerships realizing the tasks of melioration.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości finansowania przedsięwzięć mających na celu ochronę gleb przed erozją
erozja, gleba, wsparcie finansowe
W artykule przedstawiono możliwości finansowania na lata 2004-2006 przedsięwzięć mających na celu ochronę gleb przed erozją z następujących najważniejszych źródeł: 1. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowisko-wych i poprawy dobrostanu zwierząt: „Ochrona gleb i wód” oraz „Strefy buforowe”. 2. Sektorowy Program Operacyjny (SOP): „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. 3. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. 4. Dotacje przedmiotowe: prace geodezyjno-urządzeniowe dla potrzeb rolnictwa, utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (dofinansowanie spółek wodnych realizujących zadania melioracyjne).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top