RESEARCH PAPER
Susceptibility of the oxygen diffusion rate (ODR) to instability of the cathode potential as compared with susceptibility of oxygen flux density (OFD) to the integration range
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (22), 17-23
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A comparison of the influence or the cathode potential instability on Oxygen Diffusion Rate (ODR) and the influence of the integration range on Oxygen Flux Density is presented (OFD). The error caused by uncertainty of the integration range is less then that caused by the unstable potential of cathode.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie podatność i ODR na potencjał katody z podatnością OFD na przyjęty przedział całkowania przy pomiarach gęstości strumienia tlenu
pomiar natlenienia gleby, Oxygcn Flux Density (OFD), Oxygen Diffusion Rate (ODR), gęstość strumienia tlenu w glebie
W pracy przedstawiono porównanie wpływu niestabilności potencjału katody na pomiar gęstości strumienia tlenu metodą amperometryczną, z wpływem niestabilności szerokości przedziału całkowani a na tę wielkość, wyznaczaną metodą woltamperometryczną. Błąd powodowany niestabilnością przedziału całkowania jest mniejszy niż błąd spowodowany niestabilnością potencjału katody.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top