RESEARCH PAPER
Reference electrode elimination in the woltammetric measurement of the oxygen flux density
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (22), 25-30
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Results of measurements of the oxygen flux density (OFD) using symmetric two-electrode (platinum or steel) system are presented. Current – voltage curves obtained in differently oxygenated solutions indicate possibility of elimination of reference electrode.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Próba eliminacji elektrody porównawczej w woltamperometrycznej metodzie pomiaru gęstości strumienia tlenu (OFD)
OFD (Oxygen Flux Density), ODR (Oxygcn Diffusion Rate), pomiar natlenienia gleb
Przedstawiono wyniki badań dotyczące pomiarów gęstości strumienia tlenu (OFD) w dwuelektrodowym symetrycznym układzie elektrod platynowych i stalowych. Krzywe woltamperometryczne uzyskane w różnie natlenionych roztworach wskazują na możliwość eliminacji elektrody porównawczej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top