Periods of days without precipitation during the growing season in central-eastern Po-land (1971-2005)
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology and Land Reclamation, University of Natural Sciences and Humanities ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Publication date: 2014-11-11
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(4), 483-491
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work is based on data on daily precipitation sums obtained from nine Meteorology and Water Management Institute (IMGW) stations located in central-eastern Poland recorded from 1971 to 2005. The following lengths of periods without precipitation were identified: 11-15, 16-20 and over 20 days. The number of periods without precipitation during the growing season differed substantially in central-eastern Poland from 1971 to 2005. On average, from 1.9 to 3.2 periods without precipitation in the growing season occurred in the study period in Ostrołęka and Siedlce, respectively. The most frequent non-rainfall periods in the study area were 11-15 days long and the least frequent 16-20 days long. In general, periods without precipitation, regardless of their duration, occurred most frequently in April and least frequently in July. Central part of the study area was most likely to be affected by such periods whereas in the north-eastern part periods which were longer than 20 days were least common. There was no significant tendency for change in the number of periods without precipitation during the growing season. However, some cyclic nature of their occurrence in consecutive years was noted.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ciągi dni bezopadowych w okresie wegetacyjnym w środkowo-wschodniej Polsce (1971-2005)
ciągi dni bezopadowych, okres wegetacyjny, środkowo-wschodnia Polska
W pracy wykorzystano dane dotyczące dobowych sum opadów atmosferycznych pochodzące z dziewięciu stacji IMGW z środkowo-wschodniej Polski, zarejestrowane w latach 1971-2005. Wydzielono następujące okresy bezopadowe: od 11 do 15 dni, od 16 do 20 dni, ponad 20 dni. Stwierdzono, że liczba ciągów bezopadowych w okresie wegetacyjnym w latach 1971-2005 w środkowowschodniej Polsce charakteryzowała się bardzo dużym zróżnicowaniem. Średnio w jednym sezonie wegetacyjnym w badanym okresie notowano od 1,9 ciągu bezopadowego w Ostrołęce do 3,2 w Siedlcach. Na badanym obszarze najczęściej występowały ciągi 11-15 dniowe, a rzadziej 16-20 dniowe. W sumie w analizowanych latach wszystkie rodzaje ciągów najczęściej notowano w kwietniu, a najrzadziej w lipcu. Stwierdzono, że wszystkie klasy ciągów bezopadowych najczęściej występowały w środkowej części badanego obszaru, a ciągi trwające ponad 20 dni najrzadziej występowały w części północno-wschodniej. Nie zanotowano istotnej tendencji zmian liczby ciągów bezopadowych w sezonie wegetacji, choć zanotowano pewną cykliczność ich występowania w kolejnych latach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top