Organic nitrogen mineralization enzyme activity in soils under different plants
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 1035-1041
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this paper was to compare the enzyme activity involved in organic nitrogen mineralization in grey-brown podzolic soil. Winter wheat, spring wheat, winter rape and white lupine were cultivated on the soil. The measurements were curried out at different stages of vegetation period. The activity of investigated enzymes was different at different stages of plant growth and dependent on the class of the plant (monocotyledon or dicotyledonous plant). Moreover, the investigations did not allow to point out an enzyme which was involved in mineralization of organic nitrogen and which could be recognized as an indicator of activity in the vegetation period.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność enzymów biorących udział w mineralizacji azotu organicznego w glebie pod różnymi roślinami
gleba, aktywność enzymów, mineralizacja azotu, aktywność mikro-biologiczna, mikrobiologia
Celem pracy było porównanie aktywności enzymów biorących udział w mineralizacji azotu organicznego w glebie płowej wykorzystywanej pod uprawę pszenicy ozimej i jarej, rzepaku ozimego oraz łubinu białego w różnych okresach sezonu wegetacyjnego. Stwierdzono, że aktywność badanych enzymów i procesów jest różna w różnych okresach wzrostu i rozwoju roślin i zależy od klasy (jednoliścienne czy dwuliścienne) rośliny. Ponadto przeprowadzone badania nie pozwalają na wskazanie enzymu biorącego udział w mineralizacji azotu organicznego w glebie, którego można by używać jako wskaźnika aktywności w okresie wegetacyjnym roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top