Effect of foliar fertilization on phytopthora infestans (mont.) de bary infection and selected parameters of water management in lycopersicum esculentum mill.
 
More details
Hide details
1
Laboratory for Basic Science in Horticulture, Warsaw Agricultural University, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
 
2
Department of Plant Pathology, Warsaw Agricultural University, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 1027-1034
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Effect of foliar fertilization with one use of Wuxal Zn, Wuxal Cu, Wuxal Mn and technical salts ZnSO4, CuSO4, MnSO4 on the infection of Phytophthora infestans in tomato were tested. Results indicate that growth of Ph. infestans depends on kind of fertilizer and cultivar of tomato. Wuxal Zn and MnSO4 exhibited the most evident fungistatic action. After foliar fertilization, RWC and percentage of membrane damage changed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia dolistnego na porażenie przez phytophthora infestans (mont.) de bary oraz na wybrane parametry gospodarki wodnej pomidora
nawożenie dolistne, Phytophthora infestans, Lycopersicum esculentum Mill, względna zawartość wody
W pracy badano wpływ nawożenia dolistnego roztworami: Wuxal Zn, Wuxal Cu, Wuxal Mn oraz solami technicznymi ZnSO4*7 H2O, CuSO4*5 H2O, MnSO4*H2O na rozwój Phytophthora infestans u pomidora. Stwierdzono, że wzrost tego patogena zależy zarówno od rodzaju użytego nawozu jak też od odmiany pomidora. Najsilniejsze działanie fungistatyczne wykazał Wuxal Zn i MnSO4. Nawożenie dolistne wpłynęło również na względną zawartość wody w liściach oraz procent uszkodzeń błon komórkowych u pomidora.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top