RESEARCH PAPER
Modelling of physical processes in three phase media using deterministic, statistical and probabilistic methods
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (22), 157-162
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Three methods of formulation of the physical models has been presented. It was shown, for the case of the models of soil deformation, that the mathematical description of the model is chosen at the moment of the definition of stress and strain.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modelowanie zjawisk fizycznych w ośrodkach trójfazowych metodami deterministycznymi, statystycznymi i probabilistycznymi
modelowanie matematyczne, odkształcenia gleb
W pracy przedstawiono trzy sposoby formułowania modeli fizycznych: deterministyczny, statystyczny i probabilistyczny. Pokazano na przykładzie modeli odkształceń gleb, że już w momencie formułowania definicji naprężenia i odkształcenia podejmuje się decyzję wyboru aparatu matematycznego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top