RESEARCH PAPER
Electrical properties of grains vs mechanical stresses and electrostatic field
 
More details
Hide details
1
Faculty of Electrical Engineering, Technical University of Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-08-30
 
 
Acta Agroph. 2003, (93), 33-42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the laboratory stand for measurement of the influence of the mechanical stresses and the electrostatic field on the resistance and the dielectric constant of grains. It was stated that resistance decrease vs. compressive force and increase vs. tension force. The compressive stress decreases while the electrostatic field increases the dielectric constant of grain.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zależność właściwości elektrycznych ziarniaków zbóż od obciążeń mechanicznych i pola elektrostatycznego
ziarniaki, rezystancja, przenikalność elektryczna, naprężenia mechaniczne, pole elektrostatyczne
W artykule przedstawiono stanowisko do badania wpływu naprężeń mechanicznych oraz pola elektrostatycznego na rezystancję i przenikalność elektryczną ziarniaków zbóż. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że rezystancja ziarniaków maleje ze wzrostem siły ściskającej, rośnie natomiast pod wpływem siły rozciągającej. Naprężenia ściskające powodują zmniejszenie przenikalności elektrycznej ziarniaków, a pole elektrostatyczne jej wzrost.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top