Mechanical properties of soil and root system of apple rootstocks in the stoolbed
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Pomiculture, University of Life Sciences, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(1), 135-143
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was conducted in stoolbed of apple rootstocks M.9 and M.26 in the Lublin region (Poland) in the years 2000-2001. The roots distribution in the soil profile to the depth of 125 cm was estimated. The distribution of roots of M.26 rootstock was more regular than that of M.9 rootstock. The main mass of roots was in the layer of 25-50 cm. Comparing distribution of roots in soil between rows and inter rows it was found that the great amount of roots in rows was in the two surface layers: 0-25 and 25-50 cm, while in the inter rows the roots were at the depth of 75-100 cm.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości fizyczne gleb a system korzeniowy roślin matecznych podkładek wegetatywnych jabłoni
system korzeniowy, matecznik, podkładka: M.9, M.26
Badania właściwości fizycznych gleby i rozmieszczenie korzeni roślin matecznych przeprowadzono w matecznikach podkładek jabłoni M.9 i M.26 na Lubelszczyźnie w latach 2000-2001. Oceniono rozkład korzeni w profilu gleby do głębokości 125 cm. Stwierdzono, że rozkład korzeni podkładki M.26 był bardziej równomierny niż M.9. Główna masa korzeni podkładki M.9 znajdowała się w warstwie gleby 25-50 cm. Porównując rozmieszczenie systemu korzeniowego w rzędzie i międzyrzędziu, stwierdzono, że większość korzeni w rzędzie podkładek znajdowała się w dwóch wierzchnich warstwach gleby (0-25 i 25-50 cm), zaś w międzyrzędziu na głębokości 75-100 cm.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top