Influence of true contour of beater of threshing drum on change of threshing gap
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Engineering, University of Agriculture, ul. Balicka104, 30-144 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 15-20
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In work deformation of threshing drum in a combine harvester was determined basing on a signal of dynamic imbalance. The measured values of imbalance and their angles using the IRD technique enabled identification of imbalance signal with circumferential positioning of a deformed beater slat. Thus, a basis was established to formulate the rules of diagnostic interference concerning the extent of beater slat deflection and the change of the threshing gap. Installed vibration transducers on drum thresher give a possibility to continuous control of drum deformation at a housing a deck computer of combine harvester.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ rzeczywistego zarysu listwy cepowej bębna młócącego na zmianę szczeliny omłotowej
niewyrównoważenie statyczne i dynamiczne, masa kalibrująca, bęben młócący
Deformacja listew bębna młócącego kombajnu zbożowego została określona w odniesieniu do wyznaczonej masy niewyważenia dynamicznego. Wyniki pomiarów stanowią podstawę opracowania zasad wnioskowania diagnostycznego odnośnie wielkości ugięcia listwy cepa i zmiany szczeliny omłotowej. Zainstalowanie przetworników drgań na oprawach łożysk bębna młócącego daje możliwość ciągłego dozoru deformacji bębna przez komputer pokładowy kombajnu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top