Influence of inclination of main plane of dim sieve on grain losses level
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engeneering, University of Agriculture, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Poland
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 7-14
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experiment made possible opinion of losses level at dim sieve in conditions of changing inclination at different level of dirt of cereal's mass. Strong inclination of longitudinal sieve basket was ascertain answering to drive of machine "uphill" at relatively low losses in transverse inclination. Angles mark zone of strong inclination above 10°.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nachylenia płaszczyzny głównej sita daszkowego na poziom strat ziarna
żaluzjowe sito daszkowe, nachylenie, poziom zanieczyszczeń, straty ziarna
Eksperyment symulacyjny umożliwił ocenę poziomu strat ziarna na sicie daszkowym w warunkach zmiennego nachylenia przy różnym poziomie zanieczyszczenia masy zbożowej. Stwierdzono silny wpływ nachylenia wzdłużnego kosza sitowego odpowiadającego jeździe maszyny "pod górę" przy relatywnie niskich stratach w nachyleniu poprzecznym. Strefę silnego wpływu nachylenia wyznaczają kąty powyżej 10°.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top