RESEARCH PAPER
Estimation of the corrective impulse of grain losses in comparison with threshing drum strain
 
More details
Hide details
1
Katedra Mechaniki Technicznej, Akademia Rolnicza, ul. Balicka104, 30-144 Kraków
 
 
Publication date: 2021-12-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (83), 5-10
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Measuring the unbalance of threshing drum in a combine harvester with the use of IRD processing procedure enabled the identification of unbalance with cirumferential positioning of beater slat. Thus, a base was achieved to formulate the rules of diagnostic inference concerning the extent of beater deflection and the change of threshing gap.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Estymacja sygnału korekcyjnego strat ilościowych ziarna w odniesieniu do deformacji bębna młócącego
niewyrównoważenie statyczne i dynamiczne, masa kalibrująca, bęben młócący
Deformacja bębna młócącego kombajnu zbożowego została określona na podstawie sygnału niewyważenia dynamicznego. Przeprowadzone pomiary wielkości niewyważeń i ich kątów fazowych metodą IRD umożliwiły identyfikację sygnału z pozycjonowaniem obwodowym zdeformowanej listwy cepa młócącego. Wyniki pomiarów stanowiły podstawę opracowania zasad wnioskowania diagnostycznego odnośnie wielkości ugięcia listwy cepa i zmiany szczeliny omłotowej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top