Influence of conditioning of cereal raw materials on selected physical properties of pellets
 
More details
Hide details
1
Departament of Machine Operation in Food Industry, University of Agriculture, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 325-334
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the work was to determine the influence of initial treatment of cereal raw materials (wheat, barley, oats and maize grain) on pellet durability and hardness. The study was made for different tempering conditions: steam conditioning and cold conditioning. The research showed that the temperature of the hydrothermal treatment is the main factor determining pellet durability and hardness. The steam pressure is less important. Maximum pellet durability (more than 90%) was obtained for conditioning temperature levels above 70oC. Hardness of pellet increased with increase of the steam conditioning temperature (from 45.2 to 181.4 N cm-1), while the rise of moisture of material during cold conditioning caused the opposite result. The conditions of conditioning do not eliminate the differences in the values of this parameter resulting from the kind of material.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ procesu kondycjonowania surowców zbożowych na wybrane właściwości fizyczne granulatu
kondycjonowanie, wytrzymałość kinetyczna, twardość granulatu
W pracy przedstawiono wpływ warunków prowadzenia procesu kondycjonowania śrut zbożowych (jęczmień, kukurydza, pszenica, owies) na właściwości fizyczne granulatu. Porównano kondycjonowanie parowe z kondycjonowaniem z dodatkiem wody. Stwierdzono, iż zastosowanie kondycjonowania parowego prawie w każdym przypadku zapewnia otrzymanie granulatu o wytrzymałości kinetycznej (PDI) powyżej 90%. Jednocześnie zaobserwowano brak wpływu ciśnienia pary na wartość parametru PDI. Wykazano, że ze wzrostem temperatury kondycjonowania zwiększa się twardość granulatu (średnio od 45,2 do 181,4 N×cm-1). Natomiast podwyższanie wilgotności materiału podczas kondycjonowania zimnego powoduje skutek odwrotny. Warunki kondycjonowania nie niwelują różnic w wartościach tego parametru wynikających z rodzaju surowca.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top