Atmospheric precipitation integrated measuring system for the purpose of studies of soil erosion by water
 
More details
Hide details
1
Institute of Building and Landscape Architecture, University of Agriculture Pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wroclaw
 
2
Institute of Environmental Development and Environmental Protection, University of Agriculture Pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wroclaw
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 335-344
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Improvement of precipitation measuring techniques is one of the necessary elements conditioning farther progress within the area of research on soil erosion by water. The article presents an idea for an Atmospheric Precipitation Integrated Measuring System (APIMS) construction on the grounds of Wroclaw-Swojec agrometeorological station. The aim of the APIMS functioning is acquisition of data necessary for water erosion research and, within this framework, rainfall kinetic energy monitoring and evaluation of rainfall and runoff erosivity factor. This system should finally consist of the following sensors: weighing type pluviointesimeter, impactometer, ultrasonic snow level indicator and snow weighing device. In the final part of this article, the construction and functioning of the weighing type pluviointesimeter is presented in more detail. The conducted analysis of the preliminary results of the records from the device shows that improvement of the precipitation intensity measurements precision has a direct influence on the calculated values of rainfall kinetic energy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zintegrowany system pomiarów opadów atmosferycznych dla potrzeb badań nad erozją wodną
system pomiaru opadów, pluwiointensometr, natężenie deszczy, energia kinetyczna deszczy
Doskonalenie technik pomiarowych zjawisk opadowych jest jednym z koniecznych elementów warunkujących dalszy postępu w zakresie badań nad erozją wodną gleb. Artykuł prezentuje koncepcję budowy Zintegrowanego Systemu Pomiarów Opadów Atmosferycznych (ZSPOA) na terenie Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii AR Wrocław-Swojec. Celem funkcjonowania ZSPOA ma być zbieranie danych niezbędnych dla badań nad erozja wodną, w tym monitoring energii kinetycznej deszczy oraz ocena wskaźnika erozyjności deszczy i spływu. System ten docelowo ma składać się z następujących sond: pluwiointensometru wagowego, impaktometru oraz śniegowskazu ultradźwiękowego i śniegomierza wagowego. W końcowej części artykułu prezentowana jest dokładniej budowa i funkcjonowanie pluwiointensometru wagowego. Przeprowadzona analiza wstępnych wyników rejestracji z tego przyrządu wskazuje, że poprawa precyzji pomiarów natężenia opadów może mieć bezpośredni wpływ na wartości obliczanej energii kinetycznej deszczy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top