Influence of anthropogenic platinum on environment
 
More details
Hide details
1
Department of Chemistry, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 535-541
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Platinum occurs naturally at very low concentrations. This situation is changing with the release of platinum-group-metals from automobile catalysts. Modern catalytic converters consist of a wash-coated cordierite monolith with Pt, Rh and/or Pd dispersed on the surface. Platinum and/or palladium are used to oxidize carbon monoxide and hydrocarbons, rhodium must be present to reduce nitrogen oxides. The use of catalytic converters on automobile exhaust has a significant effect by eliminating about 90% of impurities, but leads to emission of platinum. Consequently the platinum concentration in road dust and in soils along heavily frequented roads is increasing.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ antropogenicznej platyny na elementy środowiska
katalizator, emisja platyny, środowisko
W skorupie ziemskiej naturalne występowanie platyny jest niewielkie. W ostatnich latach ta sytuacja zmieniła się na skutek emisji platyny z samochodowych katalizatorów spalin. Nowoczesne trójdrożne katalizatory typu monolitu mają ceramiczną strukturę pokryta Al2O3, na której osadzone są pierwiastki z grupy platyny. Platyna i/lub pallad stosowane są do utleniania tlenku węgla i węglowodorów, a rod do redukcji tlenków azotu. Zastosowanie katalitycznych konwertorów spalin pozwala zredukować emisję zanieczyszczeń w 90%, ale prowadzi do emisji platyny do środowiska. W konsekwencji stężenie tego pierwiastka stale rośnie, szczególnie w kurzu drogowym i glebach znajdujących się w pobliżu często uczęszczanych dróg.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top