Impact of no-tillage and conventional tillage on physicaly separated soil organic matter fractions content
 
More details
Hide details
1
Department of Agronomy, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(4), 595-607
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was conducted to determine the impact of long term tillage systems: conventional tillage (UP) and no-tillage (SB) on the storage of total organic carbon (Corg) and different physical organic matter fractions in soil: a) particulate organic matter (POM) – particles with diameter of 2-0.05 mm (sand-sized) and b) humified fraction (HF) associated with silt and clay particles (particles with diameter <0.05 mm). The study was based on the field experiment established in the year 1975 at the Agricultural Experimental Station, SGGW, in Chylice, located on black earth (sandy loam/loamy sand). Soil samples were collected in 2009-2010 from two depths (0-10 and 10-20 cm) in spring (May) and in autumn (October). The average content of total organic carbon was grater in soil under no-tillage (SB), especially in the top layer of 0-10 cm (about 33%). In the top layer of 0-10 cm in no-tillage about 16,9% of organic carbon was present in the POM fraction, and in conventional tillage about 13,1%. Was noted that the POM fraction is more sensitive to changes determined by tillage practices than the humified fraction (HF) and total soil organic carbon (Corg).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ płużnej uprawy roli i siewu bezpośredniego na zawartość w glebie materii organicznej ekstrahowanej metodami fizycznymi
zawartość C organicznego ogółem, fizyczne frakcjonowanie, lekkie frakcje węgla (POM), zhumifikowana frakcja materii organicznej (HF)
Celem badań było określenie wpływu uprawy płużnej (UP) i siewu bezpośredniego (SB) na ogólną zawartość węgla organicznego (Corg) w glebie oraz na zawartość: a) lekkich frakcji węgla – particulate organic matter (POM) o średnicy cząstek 2-0,05 mm, b) zhumifikowanej frakcji węgla (HF) związanej z cząsteczkami pyłu i iłu (Æ<0,05 mm). Podstawę badań stanowiło doświadczenie polowe założone w 1975 roku w RZD Chylice na czarnej ziemi o składzie granulometrycznym gliny piaszczystej/piasku gliniastego mocnego. Próby gleby pobrano w latach 2009-2010, wiosną (maj) i jesienią (październik), z głębokości 0-10 i 10-20 cm. Stosowanie siewu bezpośredniego przyczyniło się do znacznego zwiększenia zawartości w glebie Corg, zwłaszcza w warstwie 0-10 cm (o 33%). Udział frakcji POM w ogólnej zawartości Corg wynosił w warstwie gleby 0-10 cm 16,9% w warunkach siewu bezpośredniego oraz 13,1% w warunkach uprawy płużnej. Frakcja POM była bardziej podatna na zmiany pod wpływem badanych systemów uprawy gleby niż frakcja zhumifikowana (HF) i ogólna zawartość Corg w glebie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top