Frost frequency and intensity in North-Eastern Poland in 1971-2000
 
More details
Hide details
1
Departament of Meteorology and Climatology, Warmia and Mazury University, ul. Prawocheńskiego 21, 10-720 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 35-41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Based on the meteorological data (from 1971-2000) originating from 9 weather stations in the north-eastern region of Poland, the following information was determined: no-morning frost period, number of days with morning frost falling into the following temperature groups: 0 do -2oC; -2.1 to -4oC; -4.1 to -6oC and below -6oC, and occurrence of sequences of days with morning frost grouped into 2, 3, 4 and > 4-day sequences. The occurrence of the above values was measured during vegetation periods at the height of 5 and 200 cm. The no-morning frost period determined at the height of 2 m ranged from 143 days in Gołdap to 173 days in Mikołajki, while this value measured at the height of 5 cm ranged from 112 days in Suwałki to 145 days in Mikołajki. The morning frosts ranging from 0 to -2.0oC were the most frequent.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Częstotliwość i intensywność występowania przymrozków w Polsce Północno-Wschodniej w latach 1971-2000
częstotliwość przymrozków, okres bezprzymrozkowy, północno-wschodnia Polska
Na podstawie danych meteorologicznych z lat 1971-2000 pochodzących z 9 stacji regionu Polski północno-wschodniej określono długość okresu bezprzymrozkowego, ilość dni z przymrozkami według przedziałów temperatur: 0 do -2oC; -2,1 do -4oC; -4,1 do -6oC poniżej -6oC, oraz występowanie ciągów dni przymrozkowych wydzielając ciągi o 2, 3, 4 i >4 występujących po sobie dniach z przymrozkiem. Występowania tych wielkości oznaczono w okresie wegetacyjnym na wysokości 5 i 200cm. Długość okresu bezprzymrozkowego wyznaczona na 2 m wahała się od 143 dni w Gołdapi do 173 w Mikołajkach, natomiast na wysokości 5 cm; od 112 dni w Suwałkach do 145 w Mikołajkach. Najczęściej występowały przymrozki w zakresie od 0 do -2oC.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top