Estimation of possibility for field water capacity parametrization of chosen soil groups from świętokrzyskie voiwodship and Poland
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
Institute for Land Reclamation and Grassland Farming, Falenty, 05-090 Raszyn
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 823-832
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The estimation of possibility for field water capacity parametrization of different soil groups from Świętokrzyskie voivodship is presented against the values for the whole of Poland. Statistical tests showed in the paper did not confirm the hypothesis that it is possible to estimate water characteristics for a region from data showing the general soil water properties for the whole country. It should be emphasized, however, that in some cases the value intervals of the investigated property are nearly the same.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena możliwości parametryzacji polowej pojemności wodnej gleb regionu świętokrzyskiego na tle kraju
polowa pojemność wodna, regionalizacja, mapowanie
W pracy oceniono możliwość parametryzacji polowej pojemności wodnej grup gleb występujących w regionie świętokrzyskim na podstawie jej wartości określonej w skali kraju. Wykazano, że aczkolwiek pojemność wodna badanych grup gleb generalnie nie pokrywa się w obrębie obu badanych zbiorów danych, to jednak niezależnie od zastosowanych testów statystycznych, występują w nich grupy z porównywalną pojemnością wodną. Liczba tych grup zależy od użycia mniej lub bardziej radykalnych testów. Przedstawiona w pracy analiza wyników statystycznych wskazuje na konieczność podjęcia decyzji co do wyboru sposobu testowania danych, a w ślad za tym – wyboru adekwatnych procedur decyzyjnych odnośnie mapowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top