Effect of strip mine activity on changes of some physicochemical properties of soil
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Natural Resources Engineering, University of Warmia and Mazury, ul. S. Okrzei 1a, 10-266 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 73-77
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of a study concerned with estimation of some physicochemical properties of soil (grain size composition, pH, available phosphorus, potassium, magnesium, calcium, copper, manganese and zinc content) in the vicinity of a strip mine and in the actual operation area of a lignite strip mine. The study showed that, as a result of strip mine operation in an area with mineral soils, usually characterised with low content of the nutrients under study, the removed cap-rock contained more potassium, calcium and zinc, and in the mine working area (former settling pond sites) – more potassium, magnesium, calcium, copper, manganese and zinc. In the case under discussion, after the termination of the mine operation, performance of basic (technical) reclamation should be sufficient, possibly in combination with suitable agricultural measures.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ działalności kopalni odkrywkowej na zmiany niektórych właściwości fizyko-chemicznych gleby
kopalnia odkrywkowa, gleba
Przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny właściwości fizycznych i chemicznych (składu granulometrycznego, pH, zawartości przyswajalnych składników odżywczych – fosforu, potasu, magnezu, wapnia, miedzi, manganu i cynku) w okolicy odkrywki i bezpośrednio na terenie eksploatacyjnym węgla brunatnego. Stwierdzono, że w wyniku działalności kopalni odkrywkowej na terenie gleb mineralnych, charakteryzujących się przeważnie małą zawartością badanych składników pokarmowych, w zdjętym nadkładzie znajdowało się więcej potasu, wapnia i cynku, a na terenie eksploatacji węgla brunatnego (miejsca po osadnikach) – potasu, magnezu, wapnia, miedzi, manganu i cynku. W omawianym przypadku, po zakończeniu eksploatacji powinno wystarczyć przeprowadzenie podstawowej (technicznej) rekultywacji, ewentualnie razem z odpowiednimi zabiegami agrotechnicznymi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top