Effect of salt stress on fresh and dry matter production and accumulation of Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl- ions in selected species of ornamental plants
 
More details
Hide details
1
Laboratory for Basic Science in Horticulture, Warsaw Agriculture University, ul. Nowoursynowska 159 , 02-776 Warszawa
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 775–785
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was to estimate the effect of increased salt level on the production of fresh and dry matter and accumulation of Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl- ions in dry matter in Amaranthus paniculatus cvs. Copper Moutain and Monarch, Amaranthus caudatus cv. Pony Tails, Atriplex hortensis cv. Green Spire and Tamarix tetrandra. Results of two-year pot experiment performed under controlled greenhouse conditions showed that salt treatment significantly affected all studied parameters. Along with increased salt level, a decrease of fresh and dry weights and an increase of accumulation of Na+, Cl-, Ca2+ were recorded. Studied species/cvs significantly differed in tolerance to salt stress.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wytwarzanie biomasy i akumulacja jonów Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl- w warunkach stresu solnego, przez wybrane gatunki roślin ozdobnych
tolerancja zasolenia, Amaranthus, Atriplex, Tamarix
Celem pracy była ocena wpływu wzrastającego stężenia soli w podłożu na wytwarzanie biomasy i akumulację jonów Na+, Cl-, K+, Ca2+, Mg2+ w suchej masie roślin 3 odmian szarłatu ozdobnego, łobody ogrodowej oraz tamaryszka. W dwuletnich doświadczeniach wazonowych, przeprowadzonych w kontrolowanych warunkach szklarniowych, stwierdzono istotny wpływ wzrastającego zasolenia wywoływanego solą do odladzania ulic (4, 8, 16, 32 g NaCldm-3) na badane parametry. Podwyższanie stężenia soli wpływało na obniżenie wytwarzania świeżej i suchej masy oraz na wzrost akumulacji Na+, Cl- i Ca2+. Natomiast zawartość K+ i Mg2+ wzrastała przy niższych poziomach traktowania, poczym obniżała się.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125