Effect of salt stress on fresh and dry matter production and accumulation of Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl- ions in selected species of ornamental plants
 
More details
Hide details
1
Laboratory for Basic Science in Horticulture, Warsaw Agriculture University, ul. Nowoursynowska 159 , 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 775-785
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was to estimate the effect of increased salt level on the production of fresh and dry matter and accumulation of Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl- ions in dry matter in Amaranthus paniculatus cvs. Copper Moutain and Monarch, Amaranthus caudatus cv. Pony Tails, Atriplex hortensis cv. Green Spire and Tamarix tetrandra. Results of two-year pot experiment performed under controlled greenhouse conditions showed that salt treatment significantly affected all studied parameters. Along with increased salt level, a decrease of fresh and dry weights and an increase of accumulation of Na+, Cl-, Ca2+ were recorded. Studied species/cvs significantly differed in tolerance to salt stress.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wytwarzanie biomasy i akumulacja jonów Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl- w warunkach stresu solnego, przez wybrane gatunki roślin ozdobnych
tolerancja zasolenia, Amaranthus, Atriplex, Tamarix
Celem pracy była ocena wpływu wzrastającego stężenia soli w podłożu na wytwarzanie biomasy i akumulację jonów Na+, Cl-, K+, Ca2+, Mg2+ w suchej masie roślin 3 odmian szarłatu ozdobnego, łobody ogrodowej oraz tamaryszka. W dwuletnich doświadczeniach wazonowych, przeprowadzonych w kontrolowanych warunkach szklarniowych, stwierdzono istotny wpływ wzrastającego zasolenia wywoływanego solą do odladzania ulic (4, 8, 16, 32 g NaCldm-3) na badane parametry. Podwyższanie stężenia soli wpływało na obniżenie wytwarzania świeżej i suchej masy oraz na wzrost akumulacji Na+, Cl- i Ca2+. Natomiast zawartość K+ i Mg2+ wzrastała przy niższych poziomach traktowania, poczym obniżała się.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top