Diatom monitoring of inland dune lake sediments in Puszcza Notecka Lakes (North Wielkopolska)
 
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology, Adam Mickiewicz University, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 439–445
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Analysis of diatom assemblages was carried out in the surface sediment in both the midlake and the littoral zone of 8 dystrophic lakes from the Puszcza Notecka area. The species composition and density of diatoms were estimated. Moreover, physicochemical analysis in all samples was conducted. The sediment of each lake was characterised by a low pH, small amounts of calcium and organic matter. Among the 145 taxa identified, the most characteristic species of cosmopolitic diatoms were: Cymbella minuta, Cyclotella radiosa, Navicula radiosa, Gomphonema acuminatum. Furthermore, taxa like Achnanthes spp., Eunotia spp., Anomoeoneis spp., Frustularia rhomboides were used as indicators of acidity. More eutrophic conditions in the littoral zone as compared to the midlake part were evident.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Monitoring okrzemek osadów dennych śródwydmowych jezior Puszczy Noteckiej (Północna Wielkopolska)
okrzemki, osady denne, ekologia gatunku, jeziora humusowe, chemia osadów
Badania zbiorowisk okrzemek powierzchniowej warstwy osadów dennych prowadzono w 8 płytkich (głęb. maks. do 4 m), dystroficznych jeziorach na obszarze Puszczy Notec­kiej. W każdym zbiorniku w transektach przecinających obszar śródjezierza pobrano próby powierzchniowych osadów dennych. W próbach określono skład ilościowy i jakościowy okrzemek, jak i również wykonano analizy fizyczno-chemiczne osadów. Osady charakteryzowały się silnie kwaśnym odczynem, niewielką zawartością wapnia oraz zasobnością w materię organiczną. Analiza okrzemkowa osadów w badanych jeziorach wykazała wyraźną dominację taksonów o charakterze kosmopolitycznym (np. Cymbella minuta, Cyclotella radiosa, Navicula radiosa, Gomphonema acuminatum). Równocześnie w jeziorach spotykane były gatunki wskaźnikowe, zwłaszcza w odniesieniu do odczynu wody (np. Achnanthes spp., Eunotia spp., Anomoeoneis spp., Frustularia rhomboides).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125