Course of plant succession in the post-harvest and post-fire areas of the Wielkie Błoto fen in the Niepołomicka Primeval Forest
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Reclamation and Peat-Bog Protection, Agricultural University, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
 
2
Department of Ecological Bases of Environmental Engineering, Agricultural University, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 433–438
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to identify plant species composition and the direction of vegetation transformation in the areas of the Wielkie Błoto lowland bog, which were degraded as a result of drainage and exploitation of the peat deposit and by fire. The present course of plant succession favours the development of non-peatforming plant communities. Most plant species form semi-natural or anthropogenic meadows and represent different phytosociological classes, especially Molinio-Arrhenatheretea and Artemisietea vulgaris.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kierunek sukcesji roślinnej na terenach poeksploatacyjnych i pożarzyskach na torfowisku niskim Wielkie Błoto w Puszczy Niepołomickiej
sukcesja roślinna, doły potorfowe, pożary torfowisk
Celem pracy było poznanie składu gatunkowego i ustalenie kierunku przemian roślinności na obszarach torfowiska niskiego Wielkie Błoto, które uległy degradacji w wyniku dawnego odwodnienia i eksploatacji złoża oraz na skutek pożarów. Obecny kierunek sukcesji sprzyja rozwojowi nietorfotwórczych zbiorowisk roślinnych. Większość gatunków tworzy zbiorowiska łąkowe o charakterze półnaturalnym lub antropogenicznym i reprezentuje różne klasy fitosocjologiczne, głównie Molinio-Arrhenatheretea i Artemisietea vulgaris.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125