Deficiencies and excess of precipitation within the Warmia and Mazury province in 2000-2002
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Warmia and Mazury University, ul. Prawocheńskiego 21, 10-720 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 57-64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper includes the characteristics of deficiencies and excess of precipitation based on the data obtained from 57 weather posts stations located within the Warmia and Mazury Province in 2000-2002. Non-precipitation days sequences lasting from 10-14, 15-19, 20 and more days in the periods between May - June, July - August, September - October and April - September were determined. Additionally, the frequency of months and seasons with deficiencies and excess of precipitation according to the Kaczorowska's criterion was analyzed. The calculations showed that the largest number of non-precipitation sequences occurred in the vegetation period of 2002.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Niedobory i nadmiary opadów na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2000-2002
niedobory i nadmiary opadów, województwo warmińsko-mazurskie
W niniejszym opracowaniu przedstawiono charakterystykę niedoborów i nad-miarów opadów atmosferycznych dla 57 stacji i posterunków meteorologicznych i opadowych zlokalizowanych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2000-2002. Uwzględ-niono ciągi bezopadowe trwające 10-14, 15-19 i ł20 dni w okresach: V-VI, VII-VIII, IX-X oraz IV-IX. Dokonano również analizy częstości występowania miesięcy oraz sezonów z niedoborem lub nadmiarem opadu wg kryterium Kaczorowskiej. Wykonane obliczenia wykazały, że najwięcej ciągów bezopadowych wystąpiło w okresie wegetacyjnym 2002 roku.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top