Calendar - method of complex climatological elaboration
 
 
More details
Hide details
1
Deapartment of Forest Climatology, University of Agriculture, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 49-55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study is to present the method of creating a climatological elaboration in the form of a climatic calendar. In order to create a climatic calendar, one needs meteorological data from stations that measure meteorological elements and observe the weather at three observational times. The creation of the calendar based on multiple year sequences is an example of a complex climatological elaboration with wide applications. It can be used by ecologists, farmers, foresters, gardeners, employees of institutions responsible for organizing tourism and recreation, doctors, employees of health spa resorts and all those going on vacation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kalendarz - metoda kompleksowego opracowania klimatologicznego
meteorologia, klimatologia, kalendarz klimatyczny
Praca prezentuje metodę opracowania kalendarza klimatycznego w oparciu o wyniki wieloletnich pomiarów elementów meteorologicznych i warunków pogodowych wykonywane na stacjach państwowej sieci IMiGW. Kalendarz klimatyczny posiada wszechstronne walory praktyczne. Może on być stosowany jako podstawowa informacja dotycząca potencjału klimatycznego dowolnego obszaru w ujęciu czasowym. Z kalendarza mogą korzystać ekolodzy, rolnicy, leśnicy, ogrodnicy, pracownicy jednostek i instytucji odpowiedzialnych za organizację turystyki i wypoczynku, lekarze, pracownicy sanatoriów jak również przebywający i planujący pobyt urlopowy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top