RESEARCH PAPER
Usage of agrophysical research methods in horticulture
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Cultivation and Fertilisation of Horticultural Plants, University of Agriculture, Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-21
 
 
Acta Agroph. 2002, (60), 107-117
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of agrophysical research have a very wide application in horticulture. These methods are useful to determine horticultural subsoils usefulness for plant cultivation, to estimate of vegetation conditions under covers, which are the control basis of many processes such as irrigation, heating and fertilization, in order to create the best growth conditions and plants development. It is essential to get to know how the agrotechnical practices influence yield's quality features and their resistance to damage during harvesting, transportation and storage. Agrophysical researches are also very important in selection and breeding of new attractive varieties which are created for different production techniques and to satisfy consumers. Presented description is only a part of agrophysical research methods specification which are used to estimate plants' harvesting conditions and rational management of horticultural products.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie metod badań agrofizycznych w ogrodnictwie
metody badań agrofizycznych, warunki uprawy roślin, właściwości podłoży ogrodniczych, jakość produktów ogrodniczych
Wyniki badań agrofizycznych mają bardzo szerokie zastosowanie w ogrodnictwie. Są one wykorzystywane już na etapie określania przydatności podłoży ogrodniczych do uprawy roślin, oceny warunków wegetacji roślin pod osłonami, stanowiącej podstawę możliwości sterowania wieloma procesami, takimi jak nawadnianie, ogrzewanie, nawożenie, w celu stworzenia roślinom optymalnych warunków wzrostu i rozwoju. Istotne jest też poznanie oddziaływania zabiegów agrotechnicznych na kształtowanie cech jakościowych plonów, ich wytrzymałości na odkształcenia i uszkodzenia podczas zbiorów, transportu i przechowywania. Bardzo ważne są też badania agrofizyczne znajdujące zastosowanie w selekcji i hodowli nowych, atrakcyjnych odmian, kreowanych pod kątem kierunków ich użytkowania i odpowiadających gustom konsumentów. Prezentowane opracowanie stanowi pewien fragment przeglądu agrofizycznych metod badawczych stosowanych do oceny warunków plonowania roślin, a także leżące u podstaw racjonalnego zagospodarowania produktów ogrodniczych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top